"Czas rozkoszy nie trwa długo, lecz bardzo szybko przemija; niczym na tym świecie nie można cieszyć się wiecznie. Ludzie powinni więc, gdy są jeszcze młodzi i zdrowi, odrzucić wszelką    zachłanność i lgnięcie do przyziemnych spraw, by gorliwie poszukiwać prawdziwego Oświecenia. Poza Oświeceniem nie można znaleźć bowiem trwałego oparcia ani szczęścia." 

                                                                                                       
                                                                                                                                  Siddhartha Gautama
Czym jest Reiki ?

REIKI z definicji to japoński system uzdrawiania oparty na tradycyjnej metodzie przekazywania energii. Energia „Ki” oznacza uniwersalną moc życia. Słowo to jest podobne znaczeniowo do słowa „Prana”, „Mana”, „Duch św.”, „Baraka”, „Telesma”, „Chi”... Uosabia wszechogarniającą siłę Wszechświata, która zasila i ożywia wszystkie istnienia. Jest energią twórczą, budującą, wypełniająca Światłem, napełniającą radością, otwierającą na duchowy wymiar naszego życia. REIKI nie może nikogo skrzywdzić ani zranić, jest bowiem Światłem, bezwarunkowa miłością i czyni tylko Dobro. 

Sens i działanie REIKI trudno zamknąć w słowa, gdyż jest ona ponad nimi. Jest jak dotknięcie i błogosławieństwo Najwyższej Siły. Nie ogranicza się do funkcjonowania jako metoda naturalnego uzdrawiania, ponieważ jej zasięg jest o wiele głębszy. Przyjęcie inicjacji REIKI pozwala Ci zobaczyć i odczuć świat jako wielowymiarowe skupienie energii. Jest to najdoskonalsza znana mi metoda zjednoczenia ciała, umysłu i Ducha, stymulująca człowieka do wewnętrznego rozwoju. 
Jesteśmy tutaj na ziemi w konkretnym celu. Każdy z nas ma swój program do zrealizowania i wszyscy zmagamy się z życiem, dotykając materii. Nie uciekniemy od tego, bo każdemu z nas pisana jest Doskonałość, wykreowana poprzez pracę nad sobą i doświadczanie. REIKI jest najlepszym znanym mi narzędziem, które pomaga sprawnie dosięgnąć szczytu swoich możliwości. Czasem wystarczy poprosić: „REIKI prowadź mnie!” i ścieżka życia gubi swoje zakręty. Staje się prosta, czytelna, zrozumiała. 

Każdy z nas rodzi się z wpisaną w kod DNA umiejętnością samo uzdrawiania. Wszelkie choroby są zakłóceniem harmonii i prawidłowego przepływu energii przez nasze ciała. Zazwyczaj powstają w wyniku emocjonalnej traumy, negatywnych doświadczeń mentalnych, duchowej rozpaczy. Lekarstwa podawane na poziomie ciała fizycznego usuwają objawy, nie likwidują jednak przyczyn choroby, która zwykle po jakimś czasie wraca. Aby trwale zlikwidować źródło dolegliwości, trzeba dotrzeć do wnętrza i usunąć przyczynę, która funkcjonuje jak matryca, rzeźbiąca w ciele stale ten sam wzór schorzenia. Reiki pracuje na wszystkich poziomach, reguluje przepływ energetyczny nie tylko w ciele, ale także na płaszczyznach subtelnych. Jej działanie jest wielowątkowe i holistyczne. Usuwa podłoże nękających nas chorób i każdą dysharmonię, jaką „znajdzie po drodze”, poprzez regulację energetyczną i uruchomienie procesu samo uzdrawiania. 

Jest zatem REIKI częścią nas i naszym genetycznym dziedzictwem. Kiedy poddajesz się inicjacji, nie dostajesz czegoś obcego. Nazwa – brzmiące egzotycznie japońskie słowo – została nadana przez dr Mikao Usui, który ponownie odkrył drzemiące od zawsze w człowieku moce samo uzdrawiania i przekazywania energii. Jest to coś bardzo ludzkiego, to nasza wewnętrzna siła. Inicjacja REIKI jest zapaleniem światła w pomieszczeniu, w którym od zawsze istniała elektryczna instalacja. Kiedy poddajesz się wtajemniczeniom REIKI, uruchamiasz swoją własną wspaniałą moc, polegającą na umiejętności pobierania, przyswajania i przekazywania energii. Dzięki procesowi inicjacji z twoich dłoni płynie uzdrawiająca siła, która wszystko czego dotkniesz, wypełnia absolutnie cudownym boskim Światłem. Ta umiejętność czerpania z Najwyższego Źródła pozostaje w tobie na zawsze.

Choa Kok Sui 
nazywa Reiki “Boską Fioletową Energią Praniczną” i opisuję ją jako: “… przyjmuje wygląd olśniewającej bieli z jasnym fioletem na obrzeżach. Jej źródłem jest wyższa jaźń (czyli dusza) i wchodzi ona przez czarkę korony, stąd nosi nazwę boskiej energii lub energii duszy. [...] Boska fioletowa energia praniczna jest wyposażona we własną niezależną świadomość i przynosi bardzo szybkie rezultaty w leczeniu ciężkich schorzeń.”

Kolor ten - olśniewającą biel z jasnym fioletem na obrzeżach - wielu duchowych mistrzów nazwa “brylantowym”.
Reiki ma kolor olśniewającej bieli na końcu przechodzącej w jasny fiolet. Jest ona sumą trzech świateł będących manifestacją trzech Boskich aspektów: Boskiej Miłości (kolor różowy), Boskiej Mądrości (kolor złoty), Boskiej Mocy (kolor niebieski). I stąd wynika jej tak ogromna moc i skuteczność!Działanie Reiki 

Reiki przejawia się na poziomie energetycznym. Oznacza to, że każdy odczuwa jej działanie w sposób zróżnicowany, bowiem każdy jest w innej wibracji energetycznej i posiada inne doświadczenia w swoim duchowym rozwoju. Jeden odczuje podczas terapii głębokie odprężenie, spokój i wyciszenie, inny może przeżywać nawet wspaniałe wizje kolorowych obrazów, czy cudownych krajobrazów. Zwykle mamy poczucie bezpieczeństwa i otaczania nas subtelną, przyjemną energią. 

Reiki działa całościowo na wszystkich poziomach naszej istoty, tak w sferze fizycznej, duchowej, jak i emocjonalnej. Oddziałując na pacjenta lub na nas samych siłą Reiki, nakładamy nasze dłonie ze złożonymi palcami, spokojnie i delikatnie na określone rejony ciała. Często od razu poczujemy pewien rodzaj przepływu tej energii, np. wrażenie ciepła, zimna, czy mrowienia. Jest to wrażenie odczuwane zarówno przez pacjenta, jak i terapeutę. Nieraz zdarza się, że pacjent odczuwa ciepło w innym miejscu niż my, czy też ciepło odbiera jako chłód, lub odwrotnie. Ciekawe, iż termometr włożony między dłonie terapeuty, a ciało pacjenta, nie wykazuje istotnych różnic wskazań temperatury. 

W większości przypadków odbiorca Reiki reaguje odprężeniem, a czasem zaśnięciem. Skuteczność odbioru tej energii podczas snu nie ulega ograniczeniu.
Nieraz podczas przekazu do świadomości odbiorców powracają dawne, nieuświadomione, lub nieprzerobione przeżycia i emocje, popłynie kilka łez, czy usłyszymy westchnienie, a nawet swobodny śmiech. Zdarza się niekiedy, szczególnie osobom uprawiającym medytacje, że mają wrażenia plastyczne, a niekiedy wizjonerskie. Bardzo często podczas serii zabiegów rozpuszczeniu ulegają wewnętrzne bloki energetyczne, które hamowały całościowy rozwój duchowy, a na poziomie fizycznym były przyczyną wielu chorób. Bezpośrednie oddziaływanie energią na ciało materialne pacjenta nie ogranicza się do płaszczyzny fizycznej, a wnika we wszystkie jego obszary. 

Fizyczna choroba, lub chwilowa niedyspozycja, są wyrazem wewnętrznego nie uporządkowania danej osobowości w sferze materialnej, emocjonalnej i duchowej. 
Podczas terapii Reiki pacjent zostaje powtórnie połączony z harmonią Wszechświata, zaś energia wnikająca na poziomie komórkowym, a nawet kwantowym, wie najlepiej, jak możemy powrócić do zdrowia. Energia ta oddziałuje na przyczyny choroby w sposób całościowy, holistyczny. Zdarza się więc, iż otrzymujący terapię po kilku zabiegach zaczyna inaczej myśleć, poszukuje nowych technik doskonalenia umysłu, jak medytacje, trening autogenny, czy joga. Zaczyna też zaglądać do książek o tematyce ezoterycznej, lub nawet zmienia sposób odżywiania, a niekiedy podejmuje staranie, by poznać praktycznie tę metodę. Są też przypadki, że po kilku zabiegach znajduje on rozwiązania dawno odkładanych problemów. Niekiedy podejmuje nieoczekiwane kroki w kierunku zmiany czegoś w swoim dotychczasowym życiu. 

Należy wsłuchiwać się w swój wewnętrzny głos i podążać za nim. Gdy pracujemy z Reiki dostrzegamy wkrótce, że terapia ta działa zupełnie inaczej, niż mieliśmy o niej wyobrażenie. Nieustannie doświadczamy, iż ma swoją "logikę", że wie, gdzie i w jakiej ilości jest potrzebna. Dlatego też dla potrzeb tego systemu terapii nie musimy stawiać diagnozy, nawet gdybyśmy byli lekarzami medycyny. Dzięki temu unikamy wielu błędów, które mogą się zdarzyć nawet dobremu lekarzowi. 

Oddziaływanie Reiki wspiera naturalny proces samo-uzdrawiania, ożywia ciało i umysł, uwalnia zagrzebane uczucia, sprzyja kreatywności, przywraca duchową harmonię i umysłowe dobre samopoczucie, wzmacnia własną siłę życiową, oddziałuje na wszystkich poziomach (tj. na poziomie fizycznym, umysłowym, emocjonalnym i duchowym), wyrównuje energetyczną gospodarkę organizmu, prowadzi do jego równowagi, rozpuszcza blokady i sprzyja pełnemu odprężeniu Reiki usuwa stres i przyczyny chorób, oczyszcza z toksyn, dostosowuje się do naturalnych potrzeb odbiorcy, jest skuteczna wobec zwierząt, a nawet roślin, jest bardzo przyjemną całościowo metodą terapii i nigdy nie może zaszkodzić, gdyż płynie zawsze w takiej ilości, jakiej w danej chwili potrzebuje jej odbiorca. 

Każdy udzielający Reiki zawsze musi pamiętać, że podczas terapii jest tylko kanałem, przekaźnikiem, transmiterem tej energii. My sami nie jesteśmy źródłem owej Mocy, lecz oddajemy się tylko do jej dyspozycji jedynie jako katalizatory tzn. bez nas pacjent nie otrzymałby tej energii, ale umożliwiając mu przejęcie, niejako wchłonięcie przekazywanej Mocy, nie osłabiamy się energetycznie, jak to ma miejsce przy bioenergoterapii, polarity i innych metodach, ale wręcz przeciwnie, sami ulegamy wzmocnieniu i doładowaniu tą energią. Często podczas udzielania Reiki odczuwamy wyraźnie przepływ tej Siły, a nawet mamy wrażenie, że dłonie rozsiewają iskry, przy czym, doznania takie są dla terapeuty zawsze przyjemne i relaksujące. Mając dłuższą praktykę w stosowaniu Reiki odczuwamy intuicyjnie podczas zabiegu, co pacjentowi dolega, bez jakichkolwiek sugestii z jego strony. Po zakończeniu terapii zwykle czujemy się bardzo szczęśliwi, fizycznie i psychicznie zrównoważeni, i w pełni wewnętrznie zharmonizowani. Bardzo istotne jest, iż udzielając terapii nie odczuwamy zmęczenia (takie objawy zwykle występują przy innych metodach). Terapia ta może fascynować i dawać pełną satysfakcję. 

Po zabiegach w niektórych przypadkach mogą wystąpić u pacjentów lekkie bądź średnie objawy odtruwania, które oceniamy w sensie biologicznym, jako uzasadnione mechanizmy samoregulujące pracę organizmu. Dotyczy to w szczególności takich objawów, jak zwiększone oddawanie moczu, kału, wzmocniona produkcja wydzieliny z nosa, krtani, piekące łzawienie z oczu, zwiększona potliwość skóry, zwiększona produkcja woskowiny w uszach, krótkotrwałe występowanie gorączki, lub stanu podgorączkowego, a nawet chwilowy nawrót wcześniej przebytych chorób. Takich czysto fizycznych przejawów zdrowienia nie należy uznawać za nową chorobę, gdyż dowodzą one jedynie tego, że zapoczątkowany został naturalny proces oczyszczania organizmu. O sprawach tych należy uprzedzić pacjenta, aby nie przeraził się występującymi objawami, a uznał je jako naturalny proces terapii Reiki. W przeciwnym wypadku pacjent może się zrazić do tej metody. Trzeba więc przygotować go do świadomego uczestniczenia w tym procesie. 

Symptomy, o których wspomniałem, trwają najwyżej dwa do trzech dni, później ustępują i biorący Reiki czuje się znacznie lepiej, niż przed terapią. Są to podobne reakcje organizmu, jakie obserwujemy u pacjentów przy leczeniu głodem. Objawy te należy interpretować jako proces naturalnego uzdrawiania. Przebyte wcześniej choroby jawią się bowiem na krótko, jak gdyby ponownie przeżyte. Mówi o tym szerzej dr medycyny H.H. Rockeweg w książce pt. "Homeotoksykologia jako fundament ogólnej patologii i terapii". Jego tezy ograniczają się do fizycznego obszaru naszego ciała, ale ten sam mechanizm, jaki Rockeweg dostrzegł na poziomie fizycznym, zachodzi również na płaszczyźnie umysłowo-duchowej. Wcześniejsze nieprzerobione doświadczenia i problemy mogą powrócić do świadomości, aby zostać ponownie przepracowane i jako "załatwione", mogły być odłożone na bok. W taki oto sposób poprzez Reiki zostają niejednokrotnie zneutralizowane blokujące napięcia, których geneza sięga nieraz dalekiej przeszłości. 

Jeśli dużo oddziałujemy energią Reiki, to podobne reakcje możemy odczuwać także u siebie, jako terapeutów. Reiki wychodząc z naszych rąk w ciało pacjenta, przepływa przez nasze ciało, a więc może uaktywniać w nas swe terapeutyczne możliwości. Zatem - dając innym Reiki oczyszczamy się sami, nie szkodząc w żadnym przypadku pacjentowi, a stajemy się jedynie zdrowsi w każdym wymiarze naszej istoty. Praktykując terapię Reiki będziemy obserwowali wzrastające w nas zaufanie do mądrości tej Siły, która nasyca całe nasze życie. 

                                                                                                                   Dr nauk medycznych Bukowski Stefan W skrócie podsumowując :

sprzyja energetycznej równowadze
sprzyja kreatywności
czyni bardziej świadomym
uzdrawia całościowo
wzmacnia siłę życiową
usuwa przyczyny chorób
usuwa stres 
uwalnia zagrzebane uczucia-sprzyja kreatywnościCzy Reiki może Ci pomóc?

Czy Reiki może Ci pomóc? Metoda ta jest znana z tego, że pomaga na wiele problemów na wszystkich poziomach: fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Ponieważ zaś nie wymaga wiary, a osoba chętna na zabieg Reiki musi po prostu otworzyć się na możliwość uzdrowienia, to można śmiało powiedzieć, że tak – Reiki może Ci pomóc. Może pomóc na problemy zdrowotne jako technika holistyczna wspierająca klasyczne metody leczenia – łagodzi ból i przyśpiesza proces zdrowienia. Jeśli cierpisz na stany lękowe czy stresy po pracy, wtedy Reiki może Ci pomóc jako świetna metoda relaksu, rozluźniająca mięśnie, eliminująca napięcia i łagodząca stresy. Jeśli masz w rodzinie kogoś nieuleczalnie chorego bądź sam jesteś taką osobą, Reiki może pomóc w łagodzeniu przebiegu choroby i w łagodzeniu emocji towarzyszących takiej chorobie. Reiki może też pomóc w problemach emocjonalnych, łagodząc stresy i pomagając w uświadamianiu sobie i uzdrawianiu źródeł emocjonalnych problemów.

Na całym świecie Reiki stosuje się do wspomagania leczenia chorób fizycznych, łagodzenia lęków i stresów, uspokajania małych dzieci, wspomagania terapii osób z autyzmem czy z ADHD, łagodzenia przebiegu chorób terminalnych, uzdrawiania błędnych przekonań finansowych, a to zaledwie kilka przykładów. Jeśli więc masz okazję skorzystać z zabiegu Reiki, nie krępuj się i spróbuj!
A jeśli zdecydujesz się na kurs choćby i pierwszego stopnia, wtedy Reiki będzie mogło Ci pomóc jeszcze bardziej – będziesz mógł pomagać swoim bliskim i osobom, którymi się opiekujesz, co sprawia, że Reiki jest bardzo popularne wśród lekarzy, pielęgniarek, pracowników klinik i hospicjów, a także u osób zajmujących się chorymi, bliskimi im osobami. Będziesz mógł pomagać swoim roślinom lepiej rosnąć, a także swoim zwierzętom – i tym domowym, czyli psom i kotom w ich chorobach, stresach i codziennym życiu, ale też tym większym – koniom czy zwierzętom gospodarczym. Tak naprawdę można powiedzieć, „dajcie mi problem, a Reiki go rozwiąże” i nie będzie to wcale przesadą. 
                                                                                                                                                     Wojciech Usarzewicz 
Czy Ty nadajesz się na praktyka REIKI ?

Korzystanie z Reiki nie zależy od zdolności intelektualnych czy rozwoju duchowego i dlatego jest dostępne dla każdego. Reiki stosowało z powodzeniem już tysiące ludzi w każdym wieku i okolicznościach. Reiki jest energią przenikającą wszystko, co istnieje. Jest Uniwersalną Energią Życiową, uzdrawiającą siłą miłości. Reiki jest skuteczne także wobec zwierząt i roślin. 
Reasumując z dobrodziejstw Reiki może korzystać każdy. 
Każdy, kto chciałby wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje życie.
Każdy komu droga jest prawda, zdrowie, harmonia i światło.
Każdy kto chce żyć szczęśliwie w pokoju i miłości oraz pragnie realizować swoje nawet najśmielsze plany życiowe.
Rejki jest po prostu dostępne i otwarte dla wszystkich czujących istot.
Więc na pewno i dla Ciebie.
Czym Reiki różni się od innych metod uzdrawiania.
 
Kluczem do siły Reiki jest prostota. O ile przy innych formach terapii do osiągnięcia pełnych kwalifikacji niezbędne są miesiące lub nawet lata nauki, to Reiki można wyjaśnić i przekazać podczas jednego weekendu. To szokuje. Trudno to pojąć, zwłaszcza, gdy nie można uwolnić się od przekonania, że droga kształcenia wiedzie poprzez rozum i jego wymagające czasu zakola.

Ale droga do siły Reiki nie prowadzi przez rozum lecz poprzez inicjacje, a więc ścieżkę wtajemniczeń, która pozwala nam zaliczać Reiki do terapii działających energetycznie. W tym kryje się też odrębność tej terapii. Reiki jest procesem przekazywania siły, a tego typu zjawiska obce są kulturze zachodniej od okresu Oświecenia. A mimo to, procesu owego można doświadczyć, jest on nawet bardzo konkretny. Wielu ludzi potwierdziło jego skuteczność.
Siostry, pielęgniarze, lekarze i masażyści relacjonują niemal jednomyślnie, że po inicjacjach, podczas oddziaływania na swych pacjentów wyraźnie odczuwali, że z ich rąk wypływa znacznie więcej ciepła. Kto przywykł do pracy z ciałem, może natychmiast rozpoznać skutki inicjacji, nie mówiąc już o osobistych doznaniach, o odczuciach towarzyszących inicjacjom. Kto natomiast jest mniej uwrażliwiony na przekazy ciała i wnosi mniej doświadczenia, będzie prawdopodobnie potrzebował nieco więcej czasu, być może musi przeprowadzić cały szereg terapii Reiki a także zabiegów na sobie samym, zanim dostrzeże zmiany. Ogólnie biorąc ludzie natychmiast odczuwają jednak „coś”, obojętnie, w jakiej formie. Kto nie odczuwa „nic”, dźwiga ze sobą prawdopodobnie zbyt wiele z góry powziętych idei. Wówczas pozostaje tylko jedno: wsłuchać się w ciało, nauczyć się go słuchać. W przeciwnym razie niemożliwe jest skuteczne oddziaływanie.
Czym są inicjacje REIKI ?

Inicjacje to napęd i dusza odkrytej na nowo przez dr Usui metody naturalnego uzdrawiania. Reiki jest japońskim słowem na określenie uniwersalnej energii życiowej, która dana jest nam od urodzenia. Każdy może nałożyć drugiemu człowiekowi dłonie i przekazać magnetyczną siłę życiową. Jednak tylko Reiki dysponuje inicjacjami, które najlepiej potraktujmy jako serię wtajemniczeń. Mistrz lub mistrzyni Reiki przy pomocy starej tybetańskiej techniki pobudzania świadomości przenosi przy tym energię na ucznia. Owa energia otwiera uczniów na energię kosmiczną. Wpływa ona poprzez głowę do ciała, płynie przez górne centra energetyczne i wypromieniowuje z ciała dla potrzeb przyszłych terapii przez dłonie. Ponadto inicjacje podwyższają częstotliwość wibracji ciała i zapoczątkowują niezbędne 21 dni wewnętrznego oczyszczenia i uszlachetniania, gdyż wyższa częstotliwość energii automatycznie przełamuje negatywne struktury i blokady, które teraz muszą zostać wydalone.

Inicjacje na każdego inaczej oddziałują. Każdy człowiek wnosi inną częstotliwość wibracji, która tylko stosownie do indywidualnych możliwości może przyjmować i integrować energię inicjacji. Inicjacje wyniosą was błyskawicznie, pewnego rodzaju „skokiem kwantowym”, na płaszczyznę wyższej świadomości, jeśli już pracowaliście nad sobą, szkoliliście waszą świadomość i w rezultacie osiągnęliście wyższą częstotliwość wibracji. Jeśli tego nie czyniliście, wówczas siła inicjacji powoduje wprawdzie nadal jeszcze pewien rodzaj „skoku kwantowego”, ale objawia się on w innej postaci, gdyż energia transmisji siły działa i rozwija się stale w relacji do energii, którą wy już wnosicie. W Reiki cudowne jest to, że możecie samodzielnie kontynuować i potęgować wywołany przez inicjacje jakościowy skok częstotliwości wibracji i siły uzdrawiającej. Musicie tylko w tym celu codziennie prowadzić autoterapię, a kiedy to tylko będzie możliwe, udzielać innym ludziom siły Reiki. 

Inicjacje I STOPNIA REIKI otwierają głównie fizyczne ciało, tak że możecie wchłaniać więcej siły życiowej i pozwalać jej przepływać przez siebie. W sumie wprowadzenie w pierwszy stopień obejmuje cztery przekazy energii, które podnoszą częstotliwość wibracji czterech górnych centrów energetycznych.

Pierwsza inicjacja dostraja na płaszczyźnie fizycznej serce i grasicę, podczas gdy na płaszczyźnie ciała eterycznego harmonizuje czakrę serca. Druga inicjacja działa na tarczycę: na płaszczyźnie ciała eterycznego sprzyja otwarciu czakry krtani, która jest naszym „centrum komunikacji”. Trzecia inicjacja wpływa na tzw. Trzecie Oko, które odpowiada przysadce mózgowej (nasze centrum wyższej świadomości i intuicji) a także na przestrzeń międzymózgowia (podwzgórze), które reguluje temperaturę naszego ciała i nastroje. Wreszcie czwarta inicjacja otwiera czakrę przedziałka (ogniwo łączące z duchowym BYTEM) i jego fizjologiczny odpowiednik - szyszynkę. Ona ostatnim potwierdzeniem istnienia kanału Reiki decyduje o przekazie energii. Tym samym przez resztę waszego życia możecie przekazywać siłę Reiki. Jeśli raz zostaliście zainicjowani, nigdy już tej zdolności nie utracicie. Nawet po wielu latach przerwy znowu możecie natychmiast zastosować siłę Reiki, jeśli tylko zechcecie. Jest dla was dostępna w każdym momencie waszego życia.

Inicjacje II STOPNIA REIKI działają jeszcze bardziej radykalnie. „Skok kwantowy” podwyższający częstotliwość wibracji jest cztery razy silniejszy niż przy inicjacjach pierwszego stopnia. Zostają też teraz zaktywizowane trzy symbole, których używamy przy uzdrawianiu na odległość. O ile przy pierwszym stopniu transformowane jest ciało fizyczne, to przekazy sił drugiego stopnia dopasowują ciało eteryczne do nowych poziomów wibracji. Ponadto wyostrzają naszą intuicję, gdyż wpływają na czakrę czoła lub Trzecie Oko..

Ponieważ drugi stopień Reiki, udostępniając nowy poziom energii, podnosi częstotliwość wibracji w ciele fizycznym i eterycznym, następuje po nim, jak po pierwszym stopniu Reiki, 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania. Nasze ciało i nasze centra energetyczne muszą przestawić się na jeszcze bardziej subtelne wibracje. Ponadto podczas wtajemniczenia poznajemy nowe techniki i środki pomocnicze, które sprzyjają rozwojowi i wewnętrznemu wzrostowi. Inicjacje pierwszego i drugiego stopnia Reiki różnią się jakościowo. Pierwszy stopień podnosi energię fizycznego ciała na nową płaszczyznę, tak że może ona, jak czysty kanał, przejmować i przekazywać dalej siłę Reiki. Inicjacje drugiego stopnia oddziaływują natomiast bezpośrednio na ciało eteryczne lub bioplazmatyczne i pobudzają zwłaszcza centrum energetyczne intuicji w pobliżu przysadki mózgowej. Hermetyczna nauka uznaje przysadkę mózgową za urządzenie nadawczo-odbiorcze dla informacji telepatycznych. Znaczy to, że przysadka funkcjonuje jak niezwykle czuła antena.

Po inicjacjach drugiego stopnia Reiki wychodzące z centrum intuicji faliste energie naszych myśli wydają się zmieniać. Podczas, gdy wcześniej rozmywały się w szerokich kręgach, teraz mają wyraźniejsze kontury i łatwiej je zogniskować. Łatwiej „wysyłamy i „odbieramy” na płaszczyźnie telepatycznej. Krótko mówiąc, drugi stopień Reiki wyostrza intuicję i łatwiej otwieramy się na jej przekazy. A zdrowa intuicja jest w naszych czasach nieomal niezbędna do życia. Dlaczego? Bo jest ona ustami „wyższego Ja”.

Inicjacje III STOPNIA REIKI czynią z nas mistrza lub mistrzynię. Jeszcze bardziej podnoszą częstotliwość wibracji i aktywizują symbol mistrza. Tym samym stajemy się upoważnieni do inicjowania innych. Możemy pokazywać im i udostępniać sposoby, aby sami mogli sobie udzielać siły Reiki.

Jest to ważny punkt widzenia. Musimy zrozumieć, iż pragnienie zdobycia inicjacji jest naszą własną, absolutnie osobistą sprawą. Mistrz Reiki nie ma żadnej mocy dysponowania swymi „uczniami”. Mistrz Reiki jest po prostu człowiekiem, który pomaga adeptowi „podpiąć się” pod REIKI.
Inicjacje Reiki są rzadkim, jednorazowym darem.

Pozwalają nam odczuć naszą prawdziwą istotę. Możemy ją już teraz niewyraźnie czasem odczuwać i w momentach wzmożonej świadomości postrzegać błyskawicznie na krótką chwilę. Reiki dodaje jednak ciągłość tej świadomości. A ponadto, gdy będziemy regularnie stosować autoterapię, nasza świadomość będzie pogłębiać się i poszerzać. Decydując się na kroczenie aż do końca drogą inicjacji Reiki, wprawiacie w ruch proces głębokiego rozwoju. Prowadzicie waszą świadomość do jej naturalnego natężenia, a w czasie oczyszczenia i uszlachetniania odrzucacie stare struktury myślenia i zachowania. Wraz z początkiem inicjacji stawiacie decydujący krok: uznajecie, iż sami jesteście mistrzami własnego losu.

Przed nami wybór: żyć zdrowo w należnej harmonii z ludźmi i ze światem. W tym celu musimy tylko wsłuchiwać się w głos naszego „wyższego Ja” i podążać za nim. Wówczas nasze życie odnajdzie swój naturalny rytm. Cokolwiek robimy, czynimy to we właściwym momencie. „Wyższe Ja” wie wszystko. Nie ograniczają go ani czas ani przestrzeń. Nie potrzebuje ono ani rozumu ani logiki. Intuicja panuje nad wszechogarniającą wiedzą, ponieważ obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a tym samym przyczynę i skutek. Nasza intuicja prowadzi nas zawsze do pozytywnego skutku, nawet wówczas, gdy zdaje się przeczyć wnioskom rozumu.

Dla dalszego rozwoju naszej intuicji musimy nauczyć się rozróżniania między pragnieniami, które zaszczepiła w nas kultura masowa, i wszelkimi innymi wywodzącymi się od „wyższego Ja”. Głos intuicji budzi w nas spokój i harmonię, nawet w pozornie sprzecznych i dysharmonijnych okolicznościach, natomiast nadmierne pragnienia rzucają nas w wir bezustannej aktywności. Dlatego słuchajmy raczej głosu spokoju i mądrości zamiast władczych żądań ponad miarę. Pierwszy obdarzy nas harmonią, drugi sprawi, że będziemy ostatecznie niezadowoleni.
                                                                                                                                                                                     dr Paula HoranMagia Reiki

Reiki nie jest systemem magicznym w myśl ezoterycznych szkół zachodu - to bardziej system duchowego uzdrawiania i rozwoju w myśl szkół ezoterycznych dalekiego wschodu - Buddyzmu czy Taoizmu. Reiki nie pozwala nam na wykorzystanie tej metody w złych celach - tylko dlatego, że po prostu nie zadziała, jest to bowiem energia uzdrawiająca, wiodąca do harmonii, do równowagi. Nie prowadzi do natychmiastowych rezultatów - nie siadamy do rytuału w oczekiwaniu na mannę z nieba, a raczej pracujemy z Reiki, pozwalamy tej energii płynąć i uzdrawiać.

A mimo to można mówić o magii Reiki - magii w sensie tego czegoś cudownego, wspaniałego, co dzieje się właśnie dzięki metodzie stworzonej przez Usuiego.

I energia ta uzdrawia - sytuacje, stosunki międzyludzkie, a w końcu i nasze własne życie - nie poprzez wymuszenie zmian w otoczeniu, ale w pewnym sensie przez pokazanie nam, że prawdziwa moc tkwi w nas samych - trochę to odnosi się do popularnej w ostatnich latach Huny, ale przede wszystkim, do głównych myśli Buddyzmu czy Taoizmu. Mianowicie, każdy z nas ma potencjał do stania się Buddą; każdy z nas ma potencjał do stania się osobą oświeconą i każdy z nas ma prawdziwą moc we własnym wnętrzu. A ścieżka do oświecenia wiedzie przez wiele różnych terenów - dla jednych niezbędnym będzie doświadczenie prawdziwej miłości, dla innych konieczne może być doświadczenie bogactwa materialnego.

Ale dla wszystkich ludzi wspólnym elementem jest chęć doświadczenia wspaniałego życia - i to doświadczenie, zgodnie z najwyższym dobrem, Reiki jest w stanie pomóc nam osiągnąć.Magia Reiki w życiu codziennym

By już na wstępnie zrozumieć subtelne, ale uzdrawiające działanie Reiki, przedstawię dwie historie. Pierwszą ze swojego życia, drugą z życia znanej mi reikowczyni.

Jeszcze kilka lat temu żyłem w ciągłym stresie - a wręcz lęku. O przyszłość, o pieniądze, o bezpieczeństwo. Problemy finansowe i niedostosowanie społeczne nie pomagały. I choć byłem w stanie się przełamać w niektórych aspektach i zmienić swoje życie, to jednak była to ciągła walka z samym sobą. Wtedy pojawiła się Sandra Koryciak a potem Arek Lisiecki, a wraz z nimi pojawiło się słowo “Reiki”. I to właśnie Reiki zaczęło wszystko zmieniać - nie za szybko, a powoli, na przestrzeni dwóch lat moje życie zmieniło się o 180 stopni. Pogodziłem się z bolesnymi wydarzeniami z przeszłości - nie ze wszystkimi, ale z tymi, z którymi na danym etapie życia powinienem się pogodzić. Zrozumiałem podstawy swoich problemów finansowych i dostrzegłem możliwości poprawy w kwestiach finansów. W pewnym sensie poszerzyła się moja świadomość - zacząłem czytać książki z zakresu duchowości, po które wcześniej bym nie sięgnął. Zacząłem dostrzegać schematy stojące za problemami życiowymi, a z pomocą odpowiednich technik (i Reiki) mogłem zacząć te schematy zmieniać. Czasem Reiki uzdrawiało problemy samo z siebie. Innym razem pozwalało mi je zrozumieć, bym mógł je rozwiązać sam. Ale przede wszystkim, właśnie przez poszerzenie świadomości sprawiło, że tam gdzie kiedyś widziałem problemy i lęki, dziś dostrzegam możliwości i perspektywy.

Moja perspektywa odnośnie pieniędzy się zmieniła - dziś już nie martwię się o finanse, pieniądze spływają do mnie automatycznie i praktycznie bez wysiłku. Nie martwię się też o przyszłość - ta stała się dla mnie fascynującą przygodą do przeżywania. Jestem spokojniejszy, a nawet stałem się bardziej uważny w kwestiach diety (choć jeszcze nie jestem wegetarianinem). Są to drobne, subtelne i przyziemne zmiany, a jednak tak potrzebne wielu ludziom.

Inną historią podzieliła się moja znajoma reikowczyni. Znajoma swego czasu pracowała w supermarkecie, należącym do sporej sieci sklepów. Ze zmian, jakie zaszły w jej życiu po dostrojeniu do Reiki wspomina między innymi to, że po kursie Reiki znacznie zmniejszyła się liczba nieprzyjemnych klientów, z którymi miała do czynienia w pracy. Zwiększyła się natomiast liczba miłych klientów. Fakt ten ma proste wytłumaczenie - gdy promieniujemy Reiki, automatycznie przyciągamy miłych ludzi, którzy podświadomie wyczuwają nasze “ciepło”, odstraszamy zaś złych ludzi, którzy podświadomie wyczuwają, że nie warto się zbliżać do tak pozytywnych energii. Jest to spowodowane tym, iż pozytywne energie duchowe prowadzą do zmian, do uzdrawiania. A nie wszyscy ludzie chcą się zmieniać czy uzdrowić.
To zaledwie dwie krótkie historie, a są ich setki tysięcy, o ile nie miliony. Jedni odzyskują wiarę w siebie; inni odnajdują siły do walki z rakiem i wygrywają tę walkę; ktoś zyskuje siłę do zdobycia bogactwa; jeszcze inni odnajdują swoją własną ścieżkę duchową. A wszystko to i wiele więcej dzieje się dzięki magii Reiki. 
                                                                                                                                           Wojciech Usarzewicz 


 

Znaczenie siły Reiki w aspekcie uzdrawiania naszej planety

Pod wieloma względami żyjemy w dziwnych czasach.
Czasach zawirowań na tle egzystencjalnym, niepewnego jutra i zmian kulturowych. Nie uda się nam przetrwać, jeżeli będziemy na wzajem izolować się i wrogo do siebie nastawiać. Stan Ziemi, stworzony przez nas samych i kontrolującą ziemię „elitę” stawia nas przed wyborem: albo będziemy pracować razem i pomagać sobie, albo wyginiemy. Głęboko zakorzenione w naszej nieświadomości działania zdążające ku rozdzieleniu, izolacji i wrogości stopniowo utracą swą moc nad nami, a my podążymy w kierunku nastrojonej w nowy sposób świadomości zbiorowej, która nacechowana jest miłością i harmonią.

Sądzę, że korzeniami wszelkich chorób jest głębokie poczucie winy. Czujemy się winni, gdyż nasze fałszywe „Ja” oddzieliło się od boskiego BYTU, a teraz nieszczęśliwe i niecierpliwe boleje, że życie nie przebiega wedle jego życzeń i wyobrażeń. Ale możecie też umknąć temu egoistycznemu JA, które stale mówi tylko o sobie, i uzyskać szersze pole widzenia. Zobaczycie i doświadczycie bezpośrednio, że nie jesteśmy oddzieleni ani od boskiego BYTU ani od WSZECHDUSZY, która obejmuje nasze prawdziwe „Ja” i prawdziwe „Ja” innych. Tak, stanowimy jedność z UNIWERSUM, nie jesteśmy od niego oddzieleni. Ze zrozumienia tej prawdy płynie błogosławieństwo. Owo zrozumienie uzdrawia nas i świat.

W głębszym sensie każde uzdrowienie opiera się na regresyjnym zastanowieniu. Samouzdrawianie oznacza, iż zastanawiamy się nad naszą prawdziwą istotą. Dalszy klucz do uzdrawiania odnajdziemy odkrywając, gdzie nasze emocje po raz pierwszy zostały wybite ze swego harmonijnego biegu i zagnieździły się w ciele w formie zatoru. Zrozumiemy wówczas, kiedy niewłaściwie pojmujemy życie. Także i to zaburzenie harmonijnego przepływu energii sprowadza się koniec końców do naszego poczucia oderwania i izolacji od boskiego BYTU. Ludzkość musi pokonać owo uczucie „kwantowym skokiem” naszej świadomości zbiorowej. Siła Reiki jest skutecznym środkiem pomocniczym. Pomaga indywidualnemu człowiekowi, by wyszedł z izolacji i nie czuł się już oderwany od całości. W ciągu 21 dni oczyszczenia i uszlachetniania po pierwszym stopniu wyzbywamy się wielu zatorów energetycznych i złogów emocjonalnych. Nasza intuicja wzrasta, pogłębia się i dostraja nas harmonijnie do naszego „wyższego Ja”.

Siła Reiki podwyższa częstotliwość wibracji naszego ciała psychofizycznego. Możemy pobierać więcej energii i pozwalać jej płynąć przez nas. Tym samym podnosimy częstotliwość wibracji Ziemi.
Reiki jest metodą przekazywania siły. Umożliwi nam ściągnięcie woalu, który przysłania i mąci naszą świadomość. Uznamy wyższą prawdę BYTU. Nasze starania o głębszą świadomość i dostęp do naszego „wyższego Ja” zostaną sowicie nagrodzone. Zobaczymy, jak unosi się zasłona i pojawia się EMANENCJA NASZEGO PRAWDZIWEGO JA.

 5 zasad życia Reiki w rozbudowanej wersji
Mikao Usui w czasie tworzenia całego systemu nauczania REIKI zauważył, że istotną i niezauważalną często rolę w życiu odgrywają podświadome nawyki adeptów. W związku z tym by usprawnić uzdrawiający aspekt samej energii Reiki dodał do swego konceptu nauczania 5 zasad życia Reiki. Miały one za zadanie pomóc praktykowi kontrolować szkodliwe przyzwyczajenia płynące z charakteru i wychowania. Przyzwyczajenia stające niczym mur na drodze pełnego uzdrowienia i wyzwolenia się ze starych chorobotwórczych struktur działania, odczuwania i myślenia.
Dzięki temu Reiki stało się osiągalne, jako prosta praktyka samorozwoju dla wszystkich ludzi. 
Niezależnie od poziomu wykształcenia, stanu zdrowia czy pozycji społecznej.


Własnie dziś się nie złość, nie frustruj, nie denerwuj na siebie czy innych.
Właśnie dziś się nie martw, nie obwiniaj o przeszłość i nie obawiaj o przyszłość.
Właśnie dziś bądź wdzięczny za wszystko co masz i kim jesteś.
Właśnie dziś bądź pożyteczny, rób coś wartościowego dla siebie i innych.
Właśnie dziś kochaj i szanuj siebie i innych, albo choćby akceptuj.

Reiki dla zaawansowanych
Pojawiające się historie o tym, że jest kilka znaków Sei Hiki czy kilka znaków Hon sha ze sho nen wynikają jednak nie z istnienia kilku wersji znaków tylko z błędnego zapisywania tych znaków, gdyż mają one swój dokładny zapis i znaczenie w języku japońskim. Tak zwana kaligrafia kreskowa w której pisane są znaki Rei Ki wymaga aby były bardzo dokładnie i poprawnie graficznie oddane, z wielką precyzją. Ważne jest więc aby dokładnie się ze sposobem ich kaligrafowania zapoznać. Graf znaku mistycznego tylko wtedy dobrze działa, gdy jest całkowicie poprawnie zapisany, a szczególnie dwa ostatnie znaki Reiki są typowymi, szkolnymi japońskimi frazami mistycznymi.

Japońskie... "Wa - Mać" 
Pojawiają się wersje systemu "Reiki" z przekręconą wymową Słowa Mocy, które konfirmują zupełnie inny efekt niż ten związany z uzdrawianiem. Niektórzy mistrzowie przekręcili nieco Sei Hiki i zamiast słowa Hiki wymawiają Heki. A Słowo Hiki ma tutaj znaczenie wyciągania lub wciągania, wchłaniania, co nadaje znakowi moc wyciągania wszelkich negatywności z głębi wnętrza i pochłonięcia ich tak że zostaną całkowicie zneutralizowane. Ale mówienie Heki daje zupełnie inny efekt wibracyjny, gdyż główna treść jaką można znaleźć w języku japońskim pod słowem Heki daje w znaczeniu lokalne siarczyste bluzgnięcie jakim się wnerwiony Japończyk potrafi odreagować. Heki to lokalne japońskie "Kurwa mać" czyli nic estetycznego dla ucha i serca.

Słowa mistyczne takie jak Rei Ki, Choku Rei, Sei Hiki, Hon Sha Ze Sho Nen czy Dai Ko Myo, można także używać w praktyce jako samą Koto Dama czyli recytować je intensywnie przez kilka czy kilkanaście minut. Kiedy jednocześnie intensywnie wizualizujemy poprawnie nakreślony znak wtedy efekt praktyki jest potężniejszy. Pięciosylabowa fraza Hon Sha Ze Sho Nen bardzo mocno budzi świadomość naszej duszy (Rei). Sylaby Sha i Sho w pięciosylabowej frazie wymawia się oczywiście miękko tak jakby polskie szia i szio. Sylabę Ze czyta się jak polskie Dze, gdyż literka Z w japońskiej transkrypcji oznacza właśnie dźwięk DZ. Hon oznacza księgę duszy, Sha oznacza osobę i leczenie lub osobę leczącą, Ze oznacza poprawność, słuszność, właściwe działanie i nastawienie, Sho oznacza prawość i sprawiedliwość, a Nen intencję, myśl, serce, uczucie. Wszystkie te sylaby są doskonale znanymi słowami dla każdego japończyka. Jedynie ligatura, złączenie 5 sylab w jeden znak, jest mniej znana bo należy do znaków starojapońskich używanych w dawnej mistyce. 
Powinniśmy więc nabrać perfekcji w poprawnym pisaniu znaków mocy.

Dai Ko Myo ostatni, czwarty znak inicjujący tak zwany Trzeci Stopień Rei Ki także bywa przekręcany w końcówce czyli w sylabie Myo (Mjo), której błędny zapis ukazał się już nawet w książkach. Sylaba Myo składa się ze znaku energii słońca (część po lewej, Ni) i znaku energii księżyca (po prawej, Tsuki) razem dając znaczenie światłości czyli Myo. Zdarzają się jednak mistrzowie, którzy przekręcają słowo Myo i zamiast Myo czytają Miyo, a to ma zupełnie inne znaczenie. Z najciekawszej strony Miyo w języku japońskim oznacza "lubieżność" więc jak zamienimy wyraźną wymowę Myo na Miyo to zamienimy światłość na lubieżność. I razem wychodzi "Wielka Promienna Lubieżność", a powinno być "Wielka Promienna Światłość". Dai oznacza wielkość, Ko oznacza promienność, zaś Myo światłość. Dodatkowo warto pamiętać, że literki "o" w obu sylabach są długie. Zaiste ważną jest bardzo poprawna wymowa, ażebyśmy nie afirmowali sobie zupełnie czegoś innego niż zostało nam dane! 

Układ dłoni podczas zabiegu Reiki 

Przedstawiam układ dłoni do zabiegu Reiki. Jest to najbardziej efektywny układ wypracowany na przestrzeni lat. Każdą z pozycji utrzymujemy od 3 do 5 minut. Do auto zabiegu adaptujemy układ do własnego ciała. Najważniejsza w tym wszystkim
jest wygoda i komfort. Ręce układamy tak by nasze ciało było w pozycji naturalnej i pozbawione napięcia. Wtedy osiągamy najlepszy transfer energii Reiki.


Harmonizację czakr wykonujemy na siedząco lub na leżąco. 
Dłonie trzymamy w każdej pozycji około 10 minut. 
Zabieg skutecznie uspakaja i balansuje nasze emocje.

Reiki - inicjacja I stopnia
 
 Piotr Borkowski - Londyn  tel. +447727201585 -  pbsoft1976@gmail.com
REIKI

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych